Logo

Društvene mreže

Besplatni Telefon

BESPLATNI INFO TELEFON 0800 666 777

Kamatne stope na kunsku štednju

KUNSKA ŠTEDNJA PO VIĐENJU - 0,50 %/godišnje

 

OROČENA KUNSKA ŠTEDNJA

 
1 mj.
3 mj.
6 mj.
12 mj.
24 mj.
36 mj.
preko 10.000 kn
1,00 %/god
1,50 %/god
2,00 %/god
2,50 %/god
3,00 %/god
3,50 %/god

 primjenjuje se od 01.01.2018.

PJ Vinkovci

POSLOVNICA ŽUPANJA
Dr. Franje Račkog 4
tel: 032 832 803
POSLOVNICA VINKOVCI
Duga ulica 15
tel: 032 331 852
POSLOVNICA VUKOVAR
Strossmayerova 9
tel: 032 441 545
POSLOVNICA VRBANJA
Kneza Lj. Posavskog 21
tel: 032 864 960