Logo

Društvene mreže

Besplatni Telefon

BESPLATNI INFO TELEFON 0800 666 777

Krediti za slobodna zanimanja

KREDITI ZA SLOBODNA ZANIMANJA
 • Gotovinski nenamjenski krediti sa dvosmjernom valutnom klauzulom
 • Kamatna stopa: fiksna tijekom cijelog perioda otplate kredita i iznosi 5,99 % godišnja (EKS: max. 9,09%)
 • Udio depozita: 1/3 – depozit se prenosi u kredit otplatom zadnje rate kredita
 • Naknada za otvaranje i vođenje kredita naplaćuje se unaprijed za cijeli ugovoreni rok
 • Maksimalni iznos kredita: 500.000,00 kn
 • Maksimalni rok otplate kredita: 10 godina
POTREBNA DOKUMENTACIJA
 • Osobna iskaznica
 • Preslika obrtnice
 • Prijava poreza na dohodak
 • Rješenje Porezne uprave za prethodnu godinu
 • Izvadak o prometu žiro-računa banke i/ili informacije o bonitetu BON2 koji nije stari od 30 dana - (original ili preslika ovjerena od FINA-e odnosno banke koja ga izdaje)
 • Zemljišno-knjižni izvadak nekretnine koja se daje pod hipoteku
 • Predociti JMBG i OIB
INSTRUMENTI OSIGURANJA
 • ovjerena zadužnica
 • založno pravo na nekretninama
ZAHTJEVI ZA SLOBODNA ZANIMANJA (download)
PRIJEVREMENA OTPLATA I PISMO NAMJERE

Stranka u svakom trenutku ima pravo na prijevremenu otplatu kredita u cijelosti i po potrebi pismo namjere.

Informirajte se


INFORMIRAJTE SE KOD NAŠIH KREDITNIH REFERENATA

032 832-901 | 032 832-902

krediti@stednja-krediti.hr

PJ Vinkovci

POSLOVNICA ŽUPANJA
Dr. Franje Račkog 4
tel: 032 832 803
POSLOVNICA VINKOVCI
Duga ulica 15
tel: 032 331 852
POSLOVNICA VUKOVAR
Strossmayerova 9
tel: 032 441 545
POSLOVNICA VRBANJA
Kneza Lj. Posavskog 21
tel: 032 864 960